C R E A T I V I T A T p e r a l a T R A N S F O R M A C I Ó S O C I A Lpresentació

 La creativitat,
 denominada també enginy, inventiva,
 pensament original o divergent, imaginació constructiva,
és la generació de noves idees o conceptes,
o de noves associacions entre idees i conceptes coneguts,
que habitualment produeixen solucions originals.

A ANDRUXAI treballem per a la transformació social mitjançant el foment de la creativitat entesa en sentit ampli: hi incloem les diverses arts gràfiques i escèniques aplicades amb finalitats socials, i també hi incloem la capacitat de trobar noves vies d'actuació en la lluita contra l'exclusió social i la degradació mediambiental.
Sembla que ja està tot escrit i provat, però dia a dia es demostra que hi ha un gran potencial i molta força creativa en l'ambient que cal incentivar i recolzar en pro de la justícia social.

Som una entitat molt petita però amb moltes ganes de crear xarxa i participar del canvi social.
Duem a terme projectes propis i col·laborem amb altres entitats o col·lectius afins que treballen sense descans i amb molta inventiva per fer d'aquest món un lloc més habitable.