C R E A T I V I T A T p e r a l a T R A N S F O R M A C I Ó S O C I A Lmas franch

Projecte de Transformació social i ecològica Mas Franch
La Garrotxa - Catalunya
Fem un acompanyament transversal i en línies d'intervenció educativa i mediambiental amb Mas Franch S.C.C.L, cooperativa sense ànim de lucre que duu un projecte de transformació social i ecològica a través de l'Educació Activa amb diferents col·lectius i la implementació i formació de tècniques constructives i agrícoles com la bioconstrució, la permacultura, la depuració natural d'aigua, etc.

 beques escolars

Andruxai beca a alumnes en situació econòmica precària per tal que no perdin l'oportunitat de poder gaudir de les colònies de curs al Mas Franch, tant en programes de natura com en programes de crèdit de síntesi de relativitat cultural-convivència amb l'alteritat.