C R E A T I V I T A T p e r a l a T R A N S F O R M A C I Ó S O C I A Lsensibilització


Chocó: huella de África en América

exposició fotogràfica d'Andrés Upegui
al carrer de la Lluna n.5 (Pa'tothom) fins al gener del 2012------------
gira europea de CAVIDA
Andruxai ha coordinat durant la tardor de 2011 la gira per diferents paísos europeus d'un membre de les Comunitats d'Autodeterminació Vida i Dignitat del Cacarica.
L'objectiu ha estat el de visibilitzar una realitat de violació dels drets humans flagrants que se'ns està amagant, i també crear lligams per a futures col·laboracions en les resistències pacífiques d'aquestes comunitats que viuen en Zones Humanitàries, preservant la Biodiversitat enmig d'un conflicte armat que sagna la població civil.
A Itàlia s'ha participat d'una trobada internacional "Infants i dones, protagonistes d'un futur humà", organitzada pel Centro Balduccci
A Espanya s'han xerrades, tallers a joves i concertat reunions amb diverses organitzacions socials i institucionals tant a Catalunya amb Maloka, el Tinter, la Taula per Colòmbia i altres, com a Madrid amb Comité Oscar Romero, o València  amb Colectivo Sur-Cacarica.
A Bèlgica, junt amb Amnistia Internacional i la CBC s'han celebrat trobades amb els eurodiputats parlamentaris i s'han fet xerrades en diversos centres.
--------------


revista Sorres Mogudes


Hem participat del naixement del 1er número de la REVISTA SORRES MOGUDES, finançant-te l'edició.
Aquesta nova publicació difon i enllaça amb les realitats socials una gran eina per a la intervenció social com és el Teatre de l'Oprimit.


Ha sorgit de la Plataforma Activista del Teatre de l'Oprimit, s'ha difós per tot Catalunya acompanyant el setmanari La Directa, i esperem que continuï el camí endanvant.
 


-------------------------