C R E A T I V I T A T p e r a l a T R A N S F O R M A C I Ó S O C I A Lsant foix

Escola Viver Castell de Sant Foix
Vallès Oriental - Catalunya


Des de fa tres anys el Forn de teatre Pa'tothom col·labora amb l'Escola Viver Castell de Sant Foix fent tallers de teatre pel jovent amb necessitats específiques. L'escola pertany a l'Institut Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona i procura la integració sòcio-laboral de l'alumnat a través, i fonamentalment, de la preparació i capacitació del infants i joves pel món laboral.


El teatre s'ha constituït com a un element clau per a aconseguir aquest objectiu, complementant altres projectes. A més, l'entorn geogràfic on està ubicada l'Escola-Viver permet l'organització d'activitats pròpies de la jardineria i horticultura ornamental, afavorint la formació i el desenvolupament personal de l'alumnat.


Des del 2010 Andruxai s'ha sumat a aquesta experiència finançant el treball d'educació teatral que Pa'tothom hi desenvolupa. Es treballa amb dos cursos, fent especial ingerència en l'apoderament de les persones i el desenvolupament de la seva capacitat expressiva i relacional.
El 12 d'abril del 2011 s'ha mostrat l'obra final de tot el curs, amb uns resultats esplèndits.